Uvjeti za pristup certifikaciji

IPMA 4-L-C univerzalni sistem certifikacije gradi 4 razine certifikacije. Za svaku od navedenih razina postoje uvjeti pristupa postupku certifikacije*:

IPMA Level A – Certified Projects Director 
Ovjereni direktor projekata/ Voditelj programa/Voditelj portfelja projekata

Najmanje pet godina iskustva na složenim projektima ili programima od čega tri godine na odgovornim i rukovodećim funkcijama koordinacije i rukovođenja programa, koji se sastoje od nekoliko projekata. Sposoban je upravljati portfeljem projekata tvrtke, ili programom projekata.

Dodatni zahtjevi:

• Odgovoran je za upravljanje važnim portfeljem projekata tvrtke ili jednim ili više važnih programa.
• Doprinosi strateškom upravljanju i radi prijedloge starijem menadžmentu.
• Odgovoran je za razvijanje tima za upravljanje projektima i vodi voditelje projekata.
• Razvija i primjenjuje zahtjeve, procese, metode, tehnike, alate, priručnike, vodiče za upravljanje projektima.
• Odgovoran je za razvijanje i primjenu metoda, tehnika, alata, priručnika i smjernica za upravljanje projektima.

Portfelj kojim upravlja mora biti važan pri čemu se razmatraju slijedeći parametri:

• količina vremena kojeg kandidat posvećuje portfelju ili programu;
• broj aktivnih projekata;
• različite vrste i veličine projekata;
• kompleksnost projekata;
• broj voditelja projekata i veličina organizacijske jedinice koju vodi;
• godišnja količina investicija u portfelju ili programu.

IPMA Level B - Certified Senior Project Manager
Ovjereni viši voditelj projekta / Voditelj složenog projekta

Najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima od čega tri godine na odgovornim i rukovodećim funkcijama složenih projekata. Mora biti sposoban samostalno upravljati sloľenim projektima.

Dodatni zahtjevi:

• Odgovoran je za sve odrednice složenog projekta i sve elemente i vidove upravljanja projektom
• Ima opću upravljačku ulogu kao voditelj velikog tima koji upravlja projektom
• Koristi prikladne procese, metode, tehnike i alate za upravljanje projektom

Složenost projekata se koristi za definiranje granica između IPMA razina C i B. Kompleksan projekt treba ispunjavati sve dolje navedene kriterije:

• Puno međupovezanih pod-sistema / pod-projekata i elemenata koji se moraju uzeti u obzir unutar struktura kompleksnog projekta i u vezi s njegovim kontekstom u organizaciji.
• Nekoliko organizacija je uključeno u projekt i / ili različite jedinice u istoj organizaciji mogu imati koristi ili pružati resurse za kompleksni projekt.
• Nekoliko različitih disciplina radi na složenom projektu.
• Upravljanje složenim projektom uključuje nekoliko različitih, ponekad preklapajućih, faza.
• Mnogi od dostupnih metoda, tehnika i alata za upravljanje projektima potrebno je primijeniti kod upravljanja složenih projekata. U praksi to znači da će se primijeniti više od šezdeset posto elemenata sposobnosti. 

IPMA Level C – Certified Project Manager
Ovjereni voditelj projekta

Najmanje tri godine iskustva u upravljanju projektima. Odgovoran je za rukovođenje projekata ograničene složenosti. Mora biti sposoban upravljati projektom ograničene složenosti i/ili voditi pod. projekt u svim elementima upravljanja projektom.

Dodatni zahtjevi:

• Odgovoran je za jednostavni projekt i sve njegove odrednice ili za podprojekt složenog projekta te odgovarajuće odrednice.
• Primjenjuje opće metode, tehnike i alate upravljanja projektima.

IPMA Level D - Certified Project Management Associate
Ovjereni suradnik za upravljanje projektima

Nije nužno iskustvo u vođenju projekata, ali je prednost ako kandidat ima prethodna iskustva u vođenju projekata, te ako je do određene mjere primjenjivao znanja iz upravljanja projektima. Mora poznavati upravljanje projektima u svim elementima stručnosti.

Dodatni zahtjevi:

• Može primjenjivati bilo koji element i vid upravljanja projektima. U nekim područjima može djelovati kao specijalist.
• Može biti član projektnog tima ili tima koji upravlja projektom.
• Ima opsežno znanje upravljanja projektima i sposobnost njegove primjene.

*Navedeni uvjeti dio su propisa i protokola IPMA-e i HUUP-a te su preuzeti sa stranice Hrvatske udruge za upravljanje projektima : UVJETI