INTELIKA d.o.o. homepage

OPĆI UVJETI TEHNIČKE PODRŠKE

Uz kupovinu trajnih Autodesk i MagiCAD licenci

Tvrtka Intelika besplatno nudi tehničku podršku svojim klijentima prilikom kupovine licenci softvera proizvođača Autodesk i / ili MagiCAD (u daljnjem tekstu „proizvod“).

Besplatna tehnička podrška uključuje:

  • Instalaciju proizvoda
  • Aktivaciju proizvoda
  • Reinstalaciju proizvoda
  • Tehničku podršku općenito

U nastavku je detaljno opisano što uključuje BESPLATNA tehnička podrška.

Instalacija

Podrazumijeva prvu instalaciju svih proizvoda za koje korisnik ima licencu kupljenu od tvrtke Intelika d.o.o., bilo da se radi o pojedinačnoj licenci (SLM) ili serverskoj (mrežnoj) licenci (NLM).

Aktivacija proizvoda

Podrazumijeva postupke aktivacije proizvoda nakon izvršene instalacije ili reinstalacije. Aktivacija se izvodi u skladu s uputama i pravilima koja daje proizvođač određenog proizvoda, a podrazumijeva online pristup na web-portal proizvođača. Ukoliko korisnik sam ne uspijeva aktivirati proizvod (softver) pomoću uputa definiranih od strane proizvođača prilikom prvog uključenja aplikacije, aktivaciju će provesti tehničar tvrtke Intelika d.o.o. udaljenim pristupom na računalo korisnika ili osobno na lokaciji korisnika.

Aktivacija od strane tvrtke Intelika d.o.o. se može izvršiti jedino ako je instalaciju ili reinstalaciju proveo tehničar tvrtke Intelika d.o.o. Aktivacija od strane tvrtke Intelika d.o.o. se može izvršiti i ako je korisnik sam proveo instalaciju ili reinstalaciju, ali samo onda ako je ona uspješno završila.

Reinstalacija

Podrazumijeva postupak nove (ponovne) instalacije na isto računalo korisnika kad tehnički problem sa samom aplikacijom ne može biti riješen izmjenom određenih postavki u samoj aplikaciji ili u operativnom sustavu računala (izvodi se samo ako se problemu ne može doskočiti na jednostavniji način).

Tehnička podrška općenito

Tehnička podrška izvodi se isključivo na legalnim licencama kupljenim od tvrtke Intelika d.o.o.

Računalo korisnika mora zadovoljavati minimalnu hardversku i softversku konfiguraciju za određeni proizvod.

Tehnička podrška odnosi se isključivo na probleme koji je pojavljuju pri:

  • instalaciji ili aktivaciji proizvoda,
  • pri pokretanju proizvoda,
  • pri radu proizvoda u smislu stabilnosti, grešaka i drugih softverskih problema.

Tehnička podrška NE PODRAZUMIJEVA:

  • Rješavanje problema ili pitanja rada u samoj aplikaciji, konkretno, kako se nešto radi (radni postupci), postavljanje i/ili mijenjanje postavki.
  • Rješavanje problema vezanih za softver koji nije kupljen od tvrtke Intelika d.o.o.
  • Rješavanje problema vezanih za softver koji nije od proizvođača Autodesk ili MagiCAD.

Trajanje besplatne tehničke podrške

UKUPNO vrijeme besplatne tehničke podrške tvrtka Intelika d.o.o. određuje po pojedinom softveru ili paketu.

Tvrtka Intelika d.o.o. se obvezuje pružati usluge besplatne tehničke podrške u minimalnom trajanju određenom za pojedini proizvod.
Tvrtka Intelika d.o.o. će nakon izvršenja usluge besplatne tehničke podrške korisnika obavijestiti o preostalom vremenu koje može iskoristiti za tehničku podršku za određeni proizvod.
Minimalna obračunska jedinica za tehničku podršku je 10 minuta.

Prijava problema (zahtjev za tehničkom podrškom)

Prijava potencijalnih problema mora biti napravljena isključivo putem web prijave kojom se generira radni nalog. Web prijava je dostupna na adresi http://www.intelika.hr/support/

Tvrtka Intelika d.o.o. nije dužna pružati uslugu tehničke podrške bez radnog naloga generiranog putem web prijavnice.
Instalacija, reinstalacija i aktivacija proizvoda, kao i tehnička podrška općenito izvodi se udaljenim pristupom na korisničko računalo putem aplikacije za udaljenu podršku ili osobno na lokaciji korisnika. Ukoliko korisnik nema instaliranu aplikaciju za udaljenu podršku istu je potrebno preuzeti na adresi: http://download.teamviewer.com/download/version_9x/TeamViewer_Setup.exe

 

Tvrtka Intelika d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta.
Opći uvjeti tehničke podrške vrijede od 08.01.2016.