Sadržaj seminara

8 šk.h + 5 sati ispita za razine IPMA Level D i C

1. Osnove upravljanja projektima
2. Standardi i metodologije upravljanja projektima
3. IPMA – međunarodna organizacija za certifikaciju i razvoj projektnog menadžmenta
4. NCB – temeljna literatura za postupak certifikacije
5. Razine certifikacije prema IPMA 4- L–C programu
6. Uvjeti, prijava na certifikaciju i postupak certifikacije prema IPMA 4-L-C programu
7. Osnovni alati za upravljanje projektima
8. Presjek seminara i priprema za certifikacijski ispit