revit-2017-lockup-200

MEP-Electrical Intermediate (20 šk.h)

alt

Uvod i priprema

Sažetak tema koje se obrađuju
Općenito o Revit MEP-u
Suradnja sa ostalim strukama na projektu
Podešavanje projektne datoteke

Početne postavke

Uvoz 2D AutoCAD podloga
Osnovno modeliranje arhitektonskih elemenata
Povezivanje u Revit MEP model
Učitavanje potrebnih familija

Sustavi rasvjete

Rasvjetna tijela
Postavljanje rasvjetnih tijela i definiranje parametara
Povezivanje komponenata u strujne krugove
Modeliranje i prilagođavanje strujnih krugova

Sustavi jake i slabe struje

Definiranje sustava jake i slabe struje
Postavljanje komponenti sustava jake i slabe struje
Povezivanje komponenata u strujne krugove
Modeliranje u prilagođavanje strujnih krugova
Modeliranje kabelskih polica i bužira

Iskaz količina

Tablice količina kabelskih polica, bužira, elektroopreme, strujnih krugova
Uporabne formule za proračun željenih vrijednosti

Priprema dokumentacije

Okviri, sastavnice

Ubacivanje pogleda i tablica

Izvoz datoteka u DWG formatu

MEP familije

Parametri

Konektori

Modeliranje, parametrizacija i „Level Of Detail“ (LOD)