alt

Architecture Advanced (20 šk.h)

alt

Izrada i prilagodba Revit predloška

Standardizacija
Hijerarhija vidljivosti, linije, šrafure, materijali, sheme boja
Anotacijske familije i njihova izrada i/ili prilagodba
Ostali elementi predloška
Najbolje prakse

Organizacija Revit preglednika (Project Browser) i načini rada

Organizacija preglednika projekta (prikazi, tablice, izlazna dokumentacija)
Radni tokovi
Predlošci prikaza i filtri

Prilagođene familije

Shared parametri
Izrada parametričke familije sastavnice s okvirom lista
Katalog tipova
Izrada familije grede s katalogom tipova

Kolaboracija

Načini suradnje više suradnika na istom modelu – LINK-ing, Worksharing
Koordinacija s ostalim strukama

Tips & Tricks

Trikovi pri izradi familija
Elementi modela – zidovi, staklene stijene, ploče, stropovi, krovovi
Teren - količine materijala

Dynamo

Općenito
Primjer na topografiji