Interakcija konstrukcije i čvorova

Najmoderniji proračuni konstrukcije uzimaju u obzir mehaničku interakciju između globalnog modela konstrukcije i njegovih spojeva/veza (kruti, polu-kruti i zglobni) što u pravilu omogućuje da dobiveni rezultati budu ekonomični i realistični. Unatoč tome ovaj pristup zahtjeva kompliciraniji odnos između čvorova i konstrukcije, a time i ozbiljnije i preciznije modeliranje od strane inženjera.

U ConSteel-u, svi tipovi veza se mogu definirati slobodno ili na temelju globalne geometrije modela koristeći indentifikacijski alat koji automatski provjerava pozicije spojenih elemenata i valjane tipove presjeka nudeći prikladne tipove spoja. Nakon definiranja, spoj se može postaviti u globalni model zajedno s automatskim generiranjem prikladnih spojnih sredstava, gdje se koristi u daljnjoj globalnoj analizi s kontinuiranom provjerom ovisno o trenutnim rezultatima statičkog proračuna i dimenzioniranja.

intelika-csjoint-spojevi-detalji-spoja-stup-greda-opcije