Tipovi čeličnih spojeva

Tipovi spojeva

Količina tipova spojeva je najdinamičniji dio razvoja softvera csJoint, pri čemu se prvenstveno u obzir uzimaju zahtjevi korisnika. U ovom trenutku, csJoint modulom mogući su proračuni sljedećih tipova čeličnih spojeva:

Spojevi greda stup

 • Zavareni momentni spoj na pojasnicama
 • Momentni spoj na pojasnicama vijcima i pločom
 • Jednostavni posmični spoj na pojasnicama ili hrptu
 • Spoj umetnutom pločom s dvostrukom pločom na pojasnicama I profila ili pločasti veznici na pojasnicama ili hrptu šupljih profila

Spojevi grede s gredom (preko hrpta)

 • Momentni spoj vijcima i pločom
 • Jednostavni posmični spoj
 • Spoj obostranim pločicama na hrptu

Spojevi nastavka grede

 • Momentni spoj vijcima i pločom
 • Jednostavni posmični spoj
 • Spoj pločicama na mjestu prekida grede

Spoj oslonca (baze) stupa

 • Momentni spoj vijcima i pločom
 • Upeti spoj s gredom

Šuplji poprečni presjeci (rešetkastih nosača)

 • K i N spojevi
 • T i Y spojevi
 • Prostorne rešetke
 • Veze pločastim veznicima (vlačni elementi)

Veza spojnim pločama

 • Jednostrani spoj, jednostruka spojna ploča
 • Jednostrani spoj, dvostruka spojna ploča
 • Dvostrani spoj, jednostruka spojna ploča
 • Dvostrani spoj, dvostruka spojna ploča

Modul nudi niz mogućnosti pojačanja, kao što su npr.: donja ili gornja ukruta sa ili bez pojasnice, poprečne ukrute hrpta, ukrute pojasnica i hrpta, posmične ukrute (zamjenski hrbat, Morrisonova ukruta) itd.

intelika-csjoint-spojevi-grede-linijski-okomito-podjelaintelika-csjoint-spojevi-baze-stupa-supljih-elemenata-resetki-podjelaintelika-csjoint-spojevi-grede-stupa-podjelaintelika-csjoint-spojevi-plocastih-elemenata-podjelaintelika-csjoint-spojevi-umetnutom-plocom-podjela