Proračun čeličnih spojeva

Sve analize u programu csJoint bazirane su na postupku Eurokoda 3, dijela 1993-1-8. Većina postupaka koje propisuje Eurokod 3 norma su obuhvaćeni programom, dok se za druge tipove spojeva vrše sljedeće analize:

Momentni spojevi:

 • Moment otpora baziran na plastičnoj vlačnoj čvrstoći komponenti pojedinog reda vijaka ili grupe vijaka te tlačnih komponenti uključujući i utjecaj aksijalnog opterećenja
 • Posmična otpornost vijaka u kombinaciji posmika i vlaka
 • Nosivost pločice
 • Otpor i kapacitet zavara pojasnice i hrpta sukladno primijenjenom opterećenju, čvrstoća poprečnog presjeka ili prikladne komponente
 • Inicijalna i sekantna čvrstoća bazirana na vlačnnim i tlačnim komponenatama te primijenjenom momentu

Posmične veze:

 • Posmična otpornost vijaka i pločica
 • Nosivost pločica
 • Otpor pločice na čupanje
 • Otpornost i kapacitet zavara sukladno primjenjenom opterećenju i čvrstoći poprečnog presjeka

Spojevi elemenata šupljih presjeka:

 • Popuštanje lica elementa na mjestu spoja, popuštanje hrpta, posmično popuštanje i posmični proboj
 • Popuštanje zatega
 • Lokalno bočno izvijanje elemenata

intelika-csjoint-spojevi-detalji-spoja-baza-stupa-opcije