Statički proračun

Proračun (analiza) statičkog modela može biti nalik na „crnu kutiju“ posebice jer moderni konstrukcijski standardi (norme) najčešće definiraju prikladne i potrebne vrste analiza (proračuna) kako bi bili prikaldni za predviđene formule za dimenzioniranje.

ConSteel se bazira na primjeni metode konačnih elemenata za sve vrste proračuna koristeći sljedeće tipove elemenata:

  1. Tankostijene konačne elemente s 14 stupnjeva slobode (DOF = "Degrees Of Freedom) za čelične elemente uključujući i torziju presjeka.
  2. Konvencionalne konačne elemente s 12 stupnjeva slobode (DOF) za armiranobetonske i spregnute elemente.
  3. Trokutaste konačne elemente za površinske (plošne) elemente.
  4. Isključivo-vlačne elemente te elemenete definirane s tri točke.
  5. Analitički model je automatski generiran na temelju zasebnog inženjerskog (stvarnog) modela.

Raznolike mogućnosti poračuna uključuju i analizu prvog te potpunog drugog reda (ne samo P-Δ efekt), bočno izvijanje uslijed savijanja, torziju i lateralne torzije, analize lokalnog bočnog izvijanja tankih čeličnih elemenata izvedenih od pločastih elemenata, statička i dinamička analiza vlastitih vrijednosti, osjetljivost na bočno izvijanje te proračun potresa na temelju elastičnog spektra odziva.

intelika-consteel-postavke-parametra-analize

ConSteel uzima u obzir efekt krutosti čeličnih spojeva kreiranih u csJoint modulu prilikom analize.

Iznimno brzo i robusno rješavanje jednadžbi daje optimalno vrijeme proračuna čak i za velike i kompleksne modele.

intelika-consteel-prikaz-proracunatih-deformacija-konstrukcije