Modeliranje u ConSteel-u

Faza izrade modela je najizazovniji dio procesa projektiranja konstrukcije jer uobičajene metode proračuna i dimenzioniranja konstrukcija ponajprije i ponajviše ovise o načinu modeliranja proračunskog modela. ConSteel pomaže u ovom procesu kroz spektakularno 3D grafičko sučelje kojim se virtualni modeli izrađuju što je moguće realnije. Inovativni pristup modeliranju, proračunu i dimenzioniranju u programu ConSteel ne postoji niti u jednom drugom komercijalnom programu.

Multijezično korisničko sučelje

Jezik korisničkog sučelja može se postaviti na sljedeće jezike: Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Portugalski, Ruski, Kineski, Turski, Mađarski, Poljski, Češki, Slovački, Slovenski, Rumunjski, Bugarski i Srpski. Jezik izvještaja se može, pored navednih jezika, postaviti i na Hrvatski jezik.

Grafičko korisničko sučelje

CAD sučelje i CAD funkcionalnosti u ConSteel-u su vrlo jednostavne za učenje i korištenje. Mnoštvo prikladnih alata za izradu i manipulaciju modelom (i/ili modelskim elementima) omogućuje korisniku da se koncentrira na stvarnu važnost računalnog modeliranja. Proračunski model, izrađen od strane inženjera, koristi cjelovite elemente (npr. grede, stupove, grede promjenjive visine, stupovi promjenjivog presjeka, vlačni spregovi, ploče itd.) i on je u potpunosti odvojen od proračunskog modela, koji se automatski generira sofisticiranom metodom konačnih elementa, a koji dalje služi za statički proračun i dimenzioniranje. Model se u programu ConSteel izrađuje doslovno, sukladno stanju koje će biti izvedeno - ovo pruža neviđene mogućnosti analize i optimizacije različitim varijantnim rješenjima konstrukcije. 

intelika-consteel-modeling-modeliranje-u-consteel-u

Biblioteke profila i makro-uređivač za profile

Profili mogu biti učitani iz opsežne i sveobuhvatne baze poprečnih presjeka (profila), ili mogu biti definirani pomoću makronaredbi (alata) za izradu korisničkih profila.
U makro uređivaču za profile, sljedeći tipovi poprečnih presjeka mogu biti izrađeni:

 • Čelik: zavareni profili od limenih ploča, hladno i toplovaljani profili, složeni (sastavljeni) profili
 • Armirani beton: puni okrugli profili, prstenasi (šuplji okrugli) profili, pravokutni, I i T profili, trapezni profili
 • Spregnuti stupovi (puno ili djelomično betonom obloženi I profil, betonom obloženi profili u obliku Malteškog križa, potpuno betonom obloženi I profili u šupljem okruglom i pravokutnom profilu)
 • Spregnute grede (spregnute čelične grede s armiranobetonskom pločom konstantne debljine i spregnute čelične grede sa spregnutom armiranobetonskom pločom na valovitom limu)

intelika-consteel-baza-profila-makronaredbe-za-profile

Široki spektar tipova elemenata konstrukcije

Dostupno je nekoliko vrsta elemenata konstrukcije kojima se može izrađivati model, na primjer: grede, stupovi, ploče i zidovi s proizvoljnim oblicima poprečnog presjeka (profila) te rupama, dijafragmama, krutim tijelima, točkastim i linijskim osloncima itd. Izrađene grede i stupovi mogu biti pojačani ukrutama, ili mogu biti postavljeni kao elementi promjenjivog poprečnog presjeka. Lokalni ekscentriciteti se mogu zadati na grede, stupove, točkaste i linijske oslonce. U slučaju točkastog i linijskog oslonca, ekscentricitet može biti definiran u ovisnosti o dimenziji dodijeljenog profila, čime se postiže mogućnost da se prilikom promjene profila automatski promijeni i postavljeni oslonac sukladno novim dimenzijama profila.

intelika-consteel-razne-vrste-elemenata-celicne-grede-stupovi-ploce

Različiti tipovi opterećenja

Dostupno je nekoliko različitih tipova opterećenja, kao što su točkasto, linijsko i površinsko opterećenje, zatim, toplinsko djelovanje na linijski element ili na površinu, prislini pomaci, vlačne sile itd. Pomoću alata za prijenos sila s ploha, površinska opterećenja se mogu postaviti i na linijske elemente. Lokalni ekscentriciteti mogu biti postavljeni na točkasta i linijska djelovanja. Ekscentricitet može biti postavljen na geometriju poprečnog presjeka (profila) i ukoliko se promijeni profil, ekscentricitet se automatski ažurira u ovisnosti o dimenzijama novog profila.
Tri tipa globalnih imperfekcija mogu biti postavljeni u modelu: fiktivno opterećenje, inicijalno titranje i primjena proračunatog oblika vlastite frekvencije. U slučaju da se primijeni inicijalno titranje ili oblik vlastite frekvencije, ConSteel automatski mijenja model konačnih elemenata.

intelika-consteel-razne-vrste-nacina-zadavanja-opterecenja-djelovanja

Automatsko generiranje djelovanja vjetra prema Eurokodu 1 (HRN EN 1991-1-4)

Djelovanje vjetrom se može automatski generirati na 3D modelu konstrukcije sukladno HRN EN 1991-1-4 normi. Brzina vjetra se može odrediti iz integriranih interaktivnih karti vjetrovnih zona. Ukoliko je potrebno, unutarnji pritisak se može automatski dodati generiranim slučajevima opterećenja vjetrom.

intelika-consteel-automatsko-generiranje-djelovanja-vjetra-prema-eurokodu-1-en-1991

Utjecaj požara i protupožarna zaštita prema Eurokodu (HRN EN 1991-1-2)

Za čelične elemente je moguće postaviti utjecaj djelovanja požara i utjecaj protupožarne zaštite sukladno normi HRN EN 1991-1-2. Postoje tri različite požarne krivulje: standardna, vanjska i hidrokarbonska. Za protupožarnu zaštitu je moguće primijeniti različite vrste izolacijskih materijala, kao što su: vlaknaste ploče, gipsane ploče, prskana mineralna vlakna, prskani perlit itd. Ukoliko se utjecaj požara primijeni na čeličnim elementima, ConSteel automatski određuje novi modul elastičnosti kao i temperaturu elementa.

Automatsko generiranje kombinacija opterećenja

Kombinacije djelovanja (opterećenja) mogu biti kreirane automatski, sukladno sljedećim normama:

 • intelika-consteel-european-union  Europska norma EN 1990:2002 (Eurokod)
 • intelika-consteel-usa  ASCE Standard ASCE/SEI 7-10 – LRFD metoda
 • intelika-consteel-spain  Španjolska norma za konstrukcijski čelik (EAE)

Za Europsku normu (Eurokod), dostupni su sljedeći nacionalni dodaci (NAD-ovi):

 • intelika-consteel-croatia  EN Hrvatski NAD
 • intelika-consteel-austria  EN Austrijski NAD
 • intelika-consteel-netherlands  EN Nizozemski NAD
 • intelika-consteel-finland  EN Finski NAD
 • intelika-consteel-germany  EN Njemački NAD
 • intelika-consteel-hungary  EN Mađarski NAD
 • intelika-consteel-poland  EN Poljski NAD
 • intelika-consteel-portugal  EN Portugalski NAD
 • intelika-consteel-singapore  EN Singapurski NAD
 • intelika-consteel-sweden  EN Švedski NAD
 • intelika-consteel-european-union  EN preporučene vrijednosti