Konstrukcijski čelični spojevi

Konstrukcijski spojevi

ConSteel-ov pristup projektiranju stavlja veliki naglasak na integrirano modeliranje i proračun globalnog modela konstrukcije skupa s konstrukcijskim čeličnim spojevima, a za njihov proračun i dimenzioniranje je razvijen poseban modul: csJoint.

Moguće je kreirati veliki raspon različitih vrsta spojeva pomoću nekoliko specijalnih elemenata spoja. Alat za dimenzioniranje spojeva pokriva praktički čitavu Eurokod 3 normu za spojeve (HRN EN 1993-1-8).

Naravno, spoj je moguće proračunati samostalno, bez prisutva konstrukcije ili bazirano na globalnom modelu pomoću alata koji automatski prepoznaje vrstu spoja.

Pripremljeni spoj je moguće postaviti na više mjesta u globalnom modelu konstrukcije čime spoj postaje njen integralni dio. Jednom postavljen spoj se uvijek automatski provjerava temeljem trenutnog stanja rezultata proračuna, a isto tako se i krutost spoja mijenja posljedično ažurirajući globalni model.

intelika-consteel-konstrukcijski-celicni-spojevi