Dimenzioniranje čelika - EC 3 i AISC

Na temelju rezultata analize, potrebne provjere čeličnih elemenata mogu se provesti prema sljedećim standardima:

 • intelika-consteel-european-union  Europska norma EN 1993-1-1:2005 (Eurokod)
 • intelika-consteel-european-union  Europska norma EN 1993-1-5:2006 (Eurokod)
 • intelika-consteel-european-union  Europska norma EN 1993-1-8:2005 (Eurokod)
 • intelika-consteel-usa  Američki nacionalni standard (ANSI/AISC 360-10)
 • intelika-consteel-spain  Španjolska norma za konstrukcijski čelik (EAE)

Za Europsku normu (Eurokod), dostupni su sljedeći nacionalni dodaci (NAD-ovi):

 • intelika-consteel-croatia  EN Hrvatski NAD
 • intelika-consteel-austria  EN Austrijski NAD
 • intelika-consteel-netherlands  EN Nizozemski NAD
 • intelika-consteel-finland  EN Finski NAD
 • intelika-consteel-germany  EN Njemački NAD
 • intelika-consteel-hungary  EN Mađarski NAD
 • intelika-consteel-poland  EN Poljski NAD
 • intelika-consteel-portugal  EN Portugalski NAD
 • intelika-consteel-singapore  EN Singapurski NAD
 • intelika-consteel-sweden  EN Švedski NAD
 • intelika-consteel-european-union  EN preporučene vrijednosti

ConSteel implementira Intelligent Design Procedure (IDP) kako bi se osigurao najučinkovitiji proračun čeličnih konstrukcija. IDP automatski identificira prikladnu projektnu situaciju sa svim potrebnim provjerama i parametrima prema rezultatima analize poprečnog presjeka, analize elementa i cjelokupnog modela te zahtjevima proračuna i norme. Nakon procjene, u svakoj točki modela konstrukcije odabire se dominantna vrijednost iz svih kombinacija i potrebnih provjera dajući transparentan i točan prikaz ponašanja konstrukcije.

Proračun čeličnih konstrukcija prema Eurokodu intelika-consteel-european-union

Provjera poprečnih presjeka

ConSteel u postupku proračuna identificira proračunske atribute poprečnog presjeka (tip, oblik, opterećenje i klasu) te komponente presjeka (tip, distribuciju naprezanja, klasu) i sukladno tome definira procjenu poprečnog presjeka.

Klasifikacija presjeka je automatski odrađena uzimajući u obzir svaku komponentu presjeka (pojasnice, hrbat). U slučaju četvrte klase poprečnog presjeka, ConSteel generira efektivni presjek baziran na sveukupnoj normalnoj distribuciji naprezanja.

Proračun stabilnosti

Stabilnost konstrukcije je jedan od najvažnijih, no ujedno i jedna od najkompliciranijih proračunskih situacija. Iz tog razloga ConSteel pruža višeslojnu metodu proračuna i kontrole stabilnosti za sigurne i ekonomične rezultate.

Generalna metoda za stabilnost prema EN – 1993-1-1 6.3.4

 • Bazirana na globalnoj analizi izvijana za cjelokupni model ili dio modela.
 • Svi mogući tipovi izvijanja se mogu provjeriti.
 • Brze i točne procjene dijelova osjetljivih na izvijanje.

intelika-consteel-proracun-stabilnosti-konstrukcije-en

Provjera elemenata prema EN – 1993-1-1 6.3.1, 6.3.2 i 6.3.3

 • Stabilnost za pojedini element ili grupu elemenata.
 • Procjena čistog i interaktivnog slučaja izvijanja.
 • Manualna analiza ili analiza vlastitih vrijednosti bazirana na automatskom definiranju proračunskih parametara (efektivne duljine, torzijske duljine te faktori momenta).
 • Inteligentna identifikacija različitih proračunskih slučajeva koja uzima u obzir opterećenja, pridržanja, oslonce te pričvršćene elemente uzduž elementa.

intelika-consteel-stabilnost-elementa-vlastite-vrijednosti-en

Proračun čeličnih konstrukcija prema AISC intelika-consteel-usa

Proračun graničnog stanja nosivosti čelične konstrukcije može se također provesti prema LRFD metodi ANSI/AISC 360-10 standarda.

Proračunski postupak ConSteel softvera identificira projektnu situaciju i sukladno evaluira elemente.

 • Proračun pojedinačnog elementa ili grupe elemenata na vlak, tlak, posmik, savijanje, kombinaciju unutarnjih sila i torziju.
 • Automatska klasifikacija presjeka (kompaktni, ne-kompaktni, vitki).
 • Proračun stabilnosti.
 • Bočno izvijanje – prema Metodi direktne analize ili Metodi efektivne duljine.
 • Bočno-torzijsko izvijanje.

intelika-consteel-poprecni-presjek-aisc