BIM MANAGER

Dužnosti, uloga i obveze BIM Managera

Softver

 • Upravljanje implementacijom BIM softvera.
 • Pronalazak novih BIM rješenja, softvera i tehnologije.
 • Konstantno učenje i informiranje o najboljim načinima primjene Revit-a i ostale BIM tehnologije.
 • Informiranje o međusobnoj povezanosti Revit-a i drugih softvera.
 • Komunikacija i suradnja s BIM projektnim timom i IT odjelom u pogledu instalacija, licenciranja i ispravnog rada BIM softverskih alata.
 • Koordinacija sa IT odjelom u cilju poboljšanja hardverskih rješenja.

Standardi

 • Razvoj, implementacija i provedba BIM standarda.
 • Kreiranje i održavanje predložaka za softver u svrhu održanja standarda.
 • Nadzor ispisane (papirnate) i digitalne distribucije dokumenata.
 • Formiranje radnih postupaka u BIM-u s ciljem održavanja standarda i produktivnosti.
 • Kontrola kvalitete, kontrola primjene i pridržavanja standarda za sve nacrte i dokumentaciju.
 • Podrška pri izradi i provođenje standarda radnih procesa i formiranja BIM dokumentacije.
 • Podrška, mentoriranje i nadgledanje svakodnevnih zadataka BIM specijalista kako bi se osigurala primjena BIM standarda pri izradi Revit modela.

Management

 • Odgovornost za razvoj, koordinaciju, objavu i provjeru implementacije svih potrebnih konfiguracija i standarda potrebnih za besprijekornu integraciju informacija projektne dokumentacije i izrade modela.
 • Kreiranje pisanih evaluacija tehnologije i budžeta za sva buduća ulaganja u novu tehnologiju te osiguravanje da se oni poklapaju sa ostalim ciljevima tvrtke.
 • Izvještavanje o trenutnom te planiranom stanju BIM implementacije.
 • Kreiranje U&D (Upgrade and Deployment) strategije za BIM implementaciju koja se sastoji od:
  • Procjene: sagledavanje trenutnih radnih postupaka, strategije, budžeta, tekućih projekata i zaposlenika.
  • Plana: kreiranje plana implementacije – tko su članovi tima, koji se projekt započinje, koji su ciljevi itd.
  • Rješavanja: provedba plana, instalacija softvera, kreiranje predložaka, dogovaranje edukacija, izvršenje pilot projekta itd.
  • Rezultata: mogućnost demonstracije uspješne implementacije BIM-a kroz evaluaciju ciljeva definiranih u fazi procjene.

Podrška

 • Predlaže i koordinira postavljanje zajedničkog poslužitelj datoteka (servera) s stručnjacima zaduženim za tehničku (IT) podršku unutar projektnog ureda.
 • Pružanje podrške za BIM vanjskim tvrtkama koje surađuju s matičnom tvrtkom (timom).
 • Rješavanje problema u BIM procesu.
 • Komunikacija s prodajnim predstavnicima softverskih rješenja.
 • Komunikacija s dobavljačima hardvera.
 • Komunikacija s programerima.

Educiranje

 • Koordinira edukaciju za alate koje koristi projektni tim i upravlja datotekama između timova.
 • Usmjeravanje (specijalizacija) zaposlenika za specifične BIM alate i/ili postupke.
 • Testiranje BIM vještina zaposlenika.
 • Konstantno održavanje i unaprjeđenje svojih vještina i kompetencija unutar BIM okruženja.
 • Prisustvovanje na konferencijama, seminarima te BIM radionicama u svrhu aktivnog prikupljanja i prenošenja znanja u tim.

Uloga na projektima

 • Sklapanje kompozitnih dijelova projektnog modela za koordinacijske sastanke.
 • Olakšava uporabu kompozitnog projektnog modela na sastancima vezanim za koordinaciju projektne dokumentacije i analizira preklapanja projektne dokumentacije („clash detection“ analize – kontrola sudaranja elemenata) te dostavlja izvješća o pronađenim sudarima između projekata.
 • Osigurava da se BIM prikladno koristi za testiranje projektnih zahtjeva i ciljeva.
 • Određuje projektnu BIM geo-referentnu točku(e), te osigurava da su modeli svih tehničkih disciplina pravilno referencirani.
 • Osigurava da je isporuka BIM projekta u skladu s ugovornim obvezama te prema BIM standardu.
 • Podrška na koordinaciji projektnog standarda sa klijentima.
 • Pomoć pri samom projektu – modeliranje i prikazivanje detalja.
 • Pomoć projektnom timu pri formiranju BIM projekta.
 • Konzalting i koordinacija izrade Revit familija sukladno potrebama na projektu.
 • Rješavanje poteškoća u BIM projektiranju.
 • Osigurava prikladnu dostavu 2D informacija izvučenih iz BIM-a u skladu s CAD standardima i zahtjevima plotanja.
 • Komunikacija sa podizvođačima kako bi zaprimili, koordinirali i koristili najnoviju verziju elektroničkih modela.
 • Prati usklađenost rada s BIM standardom i pratećim BIM „Level od Detail“ zahtjevima.
 • Povezivanje gotovog modela sa modelima u izvedbi, izvedbenim nacrtima i tablicama količina.

BIM Marketing

 • Web, literatura, intervjui, prezentacije, konferencije.
 • Aktivno sudjelovanje u budućnosti BIM-a, softverskih rješenja.
 • Uočavanje trendova i poslovnih prilika povezanih sa BIM-om.

Povezivanje BIM procesa sa

 • Budućim planiranjem i razvoj potencijalnih primjena BIM-a.
 • Održivim projektiranjem.
 • Planiranjem.
 • 3D Renderiranjem.
 • FM-om.
 • Procjenom troškova.
 • Praćenje životnog vijeka proizvoda.
 • Integriranim vođenjem projekata.
 • Digitalnim izrađivanjem prototipova i digitalnom proizvodnjom.
 • Idejom modularnog rada.

Uključivanje u organzicije koje se bave BIM-om

 • Autodesk University.
 • AUGI.
 • Lokalne korisničke grupe.
 • Fakultetska udruženja i profesionalne udruge.

 

Na vrh