Prijava i prijavni dokumenti

Za seminar i certifikacijski ispit razina IPMA Level D i IPMA Level C možete se prijaviti putem online obrasca:

PRIJAVA

Nakon prijave kontaktirati ćemo Vas u svezi daljnjih prijavnih dokumenata i koraka bitnih za apliciranje na certifikacijski ispit.

NAPOMENA:
Rok za prijavu – najkasnije 10 dana prije termina seminara