Popis certificiranih

Popis certificiranih možete preuzeti sa stranice Hrvatske udruge za upravljanje projektima: CERTIFICIRANI

Ili direktno sa stranice International Project Management Association: CERTIFICIRANI-IPMA