Cijena seminara

Razina certifikacije  Intelika Edukacijski Centar  Edukacija izvan Zagreba 
 C  5.850,00 kn + PDV  6.435,00 kn + PDV
 D  3.575,00 kn + PDV  3.932,00 kn + PDV

Cijena uključuje:

• Seminar i pripremu za certifikaciju prema IPMA 4-L-C programu
• Edukacijske materijale
• Polaganje ispita za IPMA Level D i C

*Za edukaciju izvan Zagreba potreban je minimalan broj od 6 sudionika