Certifikacijski ispit

Trajanje ispita je 5 sati i obuhvaća sljedeće dijelove:

1. ESEJSKI DIO – trajanje 2 sata
2. PITANJA NA ZAOKRUŽIVANJE – trajanje 1 sat
3. ALATI ZA UPR.PROJEKTIMA – trajanje 2 sata

 

Službeni termini certifikacijskog ispita u 2017. godini:

  • 19.01.2017. (četvrtak) - rok za predaju prijavne dokumentacije je 09.01.2017.
  • 06.04.2017. (četvrtak) - rok za predaju prijavne dokumentacije je 27.03.2017.
  • 13.06.2017. (četvrtak) - rok za predaju prijavne dokumentacije je 03.06.2017.
  • 05.10.2017. (četvrtak) - rok za predaju prijavne dokumentacije je 25.09.2017.
  • 07.12.2017. (četvrtak) - rok za predaju prijavne dokumentacije je 27.11.2017.