Ponedjeljak, 01 Kolovoz 2011 11:11

Korištenje Worksharing-a u Autodesk Revit-u

Nakon što smo definirali worksets-e možemo krenut sa korištenjem Worksharinga. U izborniku Collaborate -> Worksets nam se otvara prozor u kojem smo kreirali i definirali naše worksetove. Svaki workset ima sljedeće opcije:

 

K2_PUBLISHED_IN Revit

Osnova Worksharinga u Autodesk Revit aplikaciji su Worksets-i. Oni su neka vrsta grupa po kojima dijelimo naš model. Prilikom uključenja Worksharinga Revit nam automatski kreira prva dva Worksets-a. Jedan u koji idu etaže (visine) i osi, a drugi u koji idu svi ostali elementi.


K2_PUBLISHED_IN Revit