Ponedjeljak, 06 Listopad 2014 08:44

Modalna analiza u Robot-u

U ovom blogu će biti kratko opisan postupak zadavanja modalne analize u Autodesk Robot Structural Analysis Professional programu i to na jednostavnom modelu u X smjeru. Postupak je isti i za veće (3D) modele. Više u nastavku...

K2_PUBLISHED_IN Robot
Ponedjeljak, 25 Kolovoz 2014 06:43

Spajanje štapova - Add-in za Robot

Autodesk Robot Structural Analysis Professional ima odličan set alata za manipulaciju geometrijom štapnih elemenata. Tako imamo odlične alate za "Trim/Extend" (odsijeci / produlji), alat za "Intersection" (dijeljenje) štapova na mjestima sjecišta s drugim štapom/štapovima, alat za podjelu štapa na "n" dijelova itd. Međutim, nedostaje jedan, u određenim trenucima, vrlo bitan alat, a to je alat za spajanje više štapova u jedan. To je riješeno besplatnim Add-In-om za Robot. Više u nastavku...

K2_PUBLISHED_IN Robot

Autodesk Robot Structural Analysis nudi niz mogućnosti (načina) promjene materijala štapnih elemenata određenog tipa. U nastavku će biti opisana tri načina promjene materijala.

K2_PUBLISHED_IN Robot
Petak, 10 Siječanj 2014 14:00

Kako dodati Add-In u Robot

Autodesk Robot Structural Analysis ima otvoreni API što nam omogućava programiranje i dodavanje dodatnih alata u Robot. Postupak ubacivanja novog Add-In u Robot je vrlo jednostavan i prikazan je u kratkom videu.

K2_PUBLISHED_IN Robot
Ponedjeljak, 30 Prosinac 2013 12:40

RobotReport - aplikacija za prijevod izvještaja

Ukoliko koristite Autodesk Robot Structural Analysis program na engleskom jeziku, od sad možete dobiti izvještaje na hrvatskom jeziku pomoću naše besplatne aplikacije za prijevod izvještaja. U nastavku je dan opis aplikacije koji u isti mah služi i kao svojevrsna pomoć (help) za korištenje same aplikacije.

K2_PUBLISHED_IN Robot

Bez obzira na BIM, ponekad postoji potreba prebaciti AutoCAD .dwg podlogu u Autodesk Robot Structural Analysis. Na videu je prikazan postupak kako to učiniti.

K2_PUBLISHED_IN Robot

Na videu je prikazan postupak zadavanja rubnih uvjeta na štapnom elementu jednostavnog dvozglobnog okvira. Važno je uključiti prikaz rubnih uvjeta u dijalogu "Display" (početak videa) te paziti na orijentaciju štapa u smislu početak-kraj, koji se mijenja ovisno o položaju kursora miša u odnosu na sredinu štapa.

K2_PUBLISHED_IN Robot

Na  videu je prikazan postupak od modeliranja ploče nepravilnog oblika, dodavanja odgovarajuće debljine i materijala, opterećenja, izrade mreže konačnih elemenata te proračun i postupak kako prikazati rezultate u obliku izolinija.

K2_PUBLISHED_IN Robot

Na kratkom videu je demonstriran postupak izrade ručnih kombinacija opterećenja.

U model dodajemo dva slučaja opterećenja, stalno+dodatno stalno i uporabno. Video pokazuje kako se rade ručne kombinacije opterećenja za krajnje granično stanje (KGS) i granično stanje uporabivosti (GSU). Isto tako je pokazan i način kako naknadno promijeniti naziv kombinacije, faktore kombinacije te kako u tablici kombinacija prikazati oznake opterećenja kako bi dobili jasniji prikaz što je u pojedinoj kombinaciji iskombinirano, dakle, kako umjesto 1,35x1 + 1,50x2 dobiti npr. 1,35xg + 1,50xq.

K2_PUBLISHED_IN Robot