Na videu je prikazan postupak zadavanja rubnih uvjeta na štapnom elementu jednostavnog dvozglobnog okvira. Važno je uključiti prikaz rubnih uvjeta u dijalogu "Display" (početak videa) te paziti na orijentaciju štapa u smislu početak-kraj, koji se mijenja ovisno o položaju kursora miša u odnosu na sredinu štapa.

K2_PUBLISHED_IN Robot