Autodesk-licence-transfer-utility-intelika

Često se može javiti potreba za transferom Autodesk licence s jednog računala na drugo ili još češće potreba za „spremanjem“ licence radi reinstalacije operativnog sustava. Ovo drugo je posebno važno, jer ako ne „spremimo“ licencu te reinstaliramo operativni sustav i ponovo instaliramo Autodesk softver dolazi do opetovane online aktivacije licence. Kod takvog postupka može doći do problema gdje ponovna aktivacija neće proći te se u tom slučaju mora direktno  kontaktirati Autodesk i objašnjavati zašto ponovo želimo aktivirati licencu.

Da do toga ne bi došlo, u ovom blogu ću objasniti postupak transfera ili „spremanja“ licence.

 

K2_PUBLISHED_IN CAD/BIM management