Postavljanje prikaza elemenata

Napisao:  Valentino Jugović Utorak, 08 Kolovoz 2017 06:53

Vizualnu prezentaciju elementa konstrukcije moguće je definirati u četiri različita oblika pomoću padajućeg izbornika „Line Model" koji se nalazi u paleti alata „Parts". (Slika 1). Dostupne su sljedeće vrste prikaza: „Line Model", „Symbol Model", „Outline Model" i „Shape Model". U načinu „Line Model" elementi su prikazani kao linije zajedno sa svojim simbolima (Slika 2). U „Symbol Model" načinu, elementi su prikazani kao simboli (Slika 3), dok u „Outline Model" prezentacijskom načinu, elementi su prikazani kao obrisne linije elementa konstrukcije (Slika 4). U „Shape Model" načinu, elementi su prikazani u realnijem obliku s dodanim zaobljenima obrisima konstrukcije (Slika 5).

elementi1

Slika 1.

elementi2

Slika 2.

elementi3

Slika 3.

elementi4

Slika 4.

elementi5

Slika 5.

Login to post comments