Tri načina za "eksploziju"

Napisao:  Valentino Jugović Četvrtak, 06 Srpanj 2017 07:14

AutoCAD naredba EXPLODE omogućuje vam pretvaranje složenih objekata na njihove sastavne komponente. Eksplodirajte Multiline Text da biste dobili tekst. Eksplodiranjem poli linija, multi linija, šrafuri, koti ili lidera dobiju se linije, a eksplodiranjem blokova njegove komponente.
Eksplozija blokova ponekad nam može dati nepoželjne rezultate. Često se stvara blok od entiteta na slojevima 0, tako da se može umetnuti na bilo koji sloj i tako naslijediti svojstva sloja u koji se umeće. Kada eksplodirate blok ovakve vrste, sve se komponente vraćaju na sloj 0.
Naredba XPLODE svoj životni ciklus je započela kao bonus alat i od tada je postigla status naredbe. XPLODE funkcionira slično kao EXPLODE, osim što vam daje mogućnost nadjačati svojstva entiteta komponente. Možete kontrolirati ciljni sloj, vrstu linije, debljinu i boju ili naslijediti sva svojstva slojeva iz slojeva u koje je blok umetnut.
Ako eksplodirate blok s atributima, atributi se vraćaju na definicije atributa. Naravno, to rezultira gubitkom njihovih tekstualnih vrijednosti. Alat BURST omogućuje eksploziju dodijeljenog bloka u sloj gdje je blok umetnut te pretvaranje atributa u tekst.

explode

Dakle, pomoću prikazanih EXPLODE naredbi trebali biste biti u mogućnosti postići željene rezultate.

 

Login to post comments