Preklapanje 3D pogleda na nacrtu

Napisao:  Boris Skroza Petak, 07 Travanj 2017 12:43

U Revitu moguće je preklapanje i poravnavanje 3D pogleda na nacrtima. Potrebno je napraviti par prethodnih koraka. Recimo na primjer, da želimo preko 3D pogleda koji je orijentiran na tlocrt određenog kata preklopiti 3D pogled u kojem je iz cijelog modela samo izolirano stepenište.
Prvo što moramo napraviti jest zaključati 3D pogled - Save Orientation and lock View.

preklapanje1 500

 U sljedećem koraku dupliciramo pogled te ga na isti način kao u prethodnom koraku zaključamo.
Originalni 3D pogled orijentiramo na tlocrt određenog kata, dok u kopiji 3D prikaza izoliramo samo stepenište iz cijelog modela.

preklapanje2 300

preklapanje3 300

Ovako pripremljene 3D poglede Revit prepoznaje te nam prilikom ubacivanja 3D pogleda sugerira pomoćne linije preko kojih smještamo naše stepenice iznad postojećeg pogleda na na točno ogovarajuću poziciju u projektu.

preklapanje4 500

preklapanje5 500

Login to post comments