Modalna analiza u Robot-u

Napisao:  Mirko Jurčević Ponedjeljak, 06 Listopad 2014 08:44

Na slici je prikazan jednostavni model AB okvirne konstrukcije za koji ćemo napraviti modalnu analizu:

Kliknemo na tipku „Analysis types“.

 

Vidimo da imamo zadana tri slučaja opterećenja, vlastitu težinu, dodatno stalno i uporabno opterećenje:

Kliknemo na tipku „New“ kako bi dodali novu vrstu opterećenja / analize.

02.Autodesk-Robot-analysis-type

U ovom slučaju odabiremo modalnu analizu (opcija „Modal“). Pod „name“ upišemo „Modalna analiza“ i kliknemo „OK“.

03.Autodesk-Robot-new-case-definition-modal

 

Dalje, otvara nam se novi izbornik gdje za broj tonova upišemo 3 („Number of modes“), a za „Active mass direction“ odabiremo X jer imamo 2D model koji nema Y os, a vertikalna titranja (u Z smjeru) zanemarujemo. Da imamo 3D model, uključili bi X i Y smjer.

 

Važno je napomenuti da vlastitu težinu i dodatno stalno opterećenje definiramo svaki u svom slučaju opterećenja, radi kombinacija opterećenja, ali i radi modalne analize (ako ju provodimo). Stvar je u tome da pri definiranju modalne analize Robot automatski dodaje vlastitu masu u modalnu analizu, a ukoliko ju želimo dodati sami (možda s nekim drugim faktorom), onda je potrebno uključiti opciju „Disregard density“ (zanemari gustoću).

 

Ukoliko ne uključimo tu opciju, a kasnije u dodavanju mase u modalnu analizu dodamo ponovo vlastitu težinu, tako smo vlastitu težinu dodali dva puta što je pogrešno.

Kliknemo OK, time smo dodali slučaj modalne analize u naš model.

04.Autodesk-Robot-parametrni-modalne

 

Nakon što smo dodali slučaj modalne analize, idemo na tab „Load to Mass Conversion“ (pretvaranje opterećenja u masu) gdje uključujemo opciju X za smjer djelovanja mase, a u padajućem izborniku odabiremo slučaj Modalne analize.

05.Autodesk-Robot-load-to-mass-conversion

Klikom na tipku „…“ otvara nam se selektor slučajeva opterećenja, odabiremo „dodatno stalno“ i kliknemo na dvije strelice gore kako bi ga odabrali. Kliknemo „Close“. 

06.Autodesk-Robot-odabir-dodatno-stalno

U polje za faktor upišemo 1 što znači da dodatno stalno dodajemo u modalnu analizu u 100% iznosu. Kliknemo na „Add“.

07.Autodesk-Robot-odabir-dodatno-stalno-tablica

Istu radnju ponovimo za slučaj uporabnog opterećenja kojeg dodajemo s faktorom 0,3.

Nakon toga kliknemo „Calculation“ pa „Close“ nakon što Robot proračuna model.

08.Autodesk-Robot-odabir-dodatno-stalno-tablica-na-kraju

Rezultate modalne analize pregledavamo tako da uključimo opciju deformiranog modela i iz padajućeg izbornika biramo ton.

09.Autodesk-Robot-rezultati-modalne-analize

10.Autodesk-Robot-rezultati-modalne-analize-ton-1

11.Autodesk-Robot-rezultati-modalne-analize-ton-2

12.Autodesk-Robot-rezultati-modalne-analize-ton-2

Rezultate možemo pregledavati i tablično tako da iz glavnog izbornika odaberemo „View > Tables… > Modal Analysis Results“ i kliknemo OK.

Mirko Jurčević

Mirko Jurčević

Mirko Jurčević dipl.ing.građ.
Autodesk Certified Consulting Specialist
Autodesk Certified Structural Engineering Specialist
BIM manager


Website: www.intelika.hr
Login to post comments