Uvod o Revit Architecture 2014

Napisao:  Mirko Jurčević Srijeda, 28 Svibanj 2014 12:01

Revit-logo

Tlocrti, presjeci, pročelja, renderi, tablice samo su neki od podataka koje je moguće dobiti programom Revit. Postoje alati za jednostavnu izradu 3d perspektive, renderiranje, detaljne te stvaranje animacija prolaska kroz prostor. Kao jedan od BIM alata omogućava komunikaciju modela s drugim aplikacijama, kao što su aplikacije za statički proračun, "Green building" analize, aplikacije za proračun toplinskih opterećenja itd.

Sustav modeliranja objekata je zapravo vrlo jednostavan. Dijelovi objekta ne crtaju se linijski već se modeliraju kao 2d ili 3d eniteti. Njihovim pozicioniranjem u tlocrtu direktno se pojavljuju i u presjecima (npr. zidovi nisu više linije nego 3D elementi). Svaka promjena koja se dogodi npr. u presjeku sinkronizirano se mijenja i u tlocrtu, te time znatno skraćuje trajanje modeliranja odnosno izrade nacrta. Dodatna vrijednost je opcija definiranja faza projekta, čime je moguće jednostavnije pratiti izmjene i kontinuitet razvoja građevina.

Revit-Tlocrt Revit-Presjek

Revit pruža i mogućnost izrade tablica svih građevinskih dijelova, odnosno, svih elemenata modela uz mogućnost filtriranja izvješća po velikom broju različitih kriterija. Moguće je stvoriti izvještaj o npr. zidovima, njihovim geometrijskim karakteristikama, namjeni, materijalu, poziciji i sl. Sadrži bazu materijala koja za svaki pojedini materijal ima definirane fizičke, toplinske, vizualne i ostale karaktersitike.

Revit-Tablica Revit-Baza-materijala

Opcijom "Worksharing" omogućava se istovremeni rad više projektanata na jednom modelu. Podjela "worksetova" između projektanata može biti po različitim kategorijama - npr. etažama, interijeru-eksterijeru i sl. Također, korištenjem "Worksharing"-a moguće je pristupiti izradi modela s različitih geografskih pozicija čime se skraćuju komunikacijski putevi i nepotrebni zastoji u procesu projektiranja.

Revit-Worksharing

S obzirom da se modelira u prostoru, Revit pruža mogućnost kvalitetne vizualizacije. Postupak renderiranja je vrlo jednostavan - potrebno je samo namjestiti kameru, prilagoditi je željenoj poziciji i stvoriti lijepu perspektivu.

  Revit-Render-Interijer   Revit-Render-Eksterijer

Mirko Jurčević

Mirko Jurčević

Mirko Jurčević dipl.ing.građ.
Autodesk Certified Consulting Specialist
Autodesk Certified Structural Engineering Specialist
BIM manager


Website: www.intelika.hr
Login to post comments