Robot Structural Analysis - ručna izrada kombinacija opterećenja

Napisao:  Mirko Jurčević Utorak, 17 Prosinac 2013 08:54

Na kratkom videu je demonstriran postupak izrade ručnih kombinacija opterećenja.

U model dodajemo dva slučaja opterećenja, stalno+dodatno stalno i uporabno. Video pokazuje kako se rade ručne kombinacije opterećenja za krajnje granično stanje (KGS) i granično stanje uporabivosti (GSU). Isto tako je pokazan i način kako naknadno promijeniti naziv kombinacije, faktore kombinacije te kako u tablici kombinacija prikazati oznake opterećenja kako bi dobili jasniji prikaz što je u pojedinoj kombinaciji iskombinirano, dakle, kako umjesto 1,35x1 + 1,50x2 dobiti npr. 1,35xg + 1,50xq.

Postupak je sljedeći:

- u model dodamo slučajeve opterećenja, u ovom slučaju dva: stalno+dodatno stalno s oznakom "g" (polje "Label") i uporabno s oznakom "q"

- ručne kombinacije radimo s alatom "Manual Combinations"

- upisujemo naziv prve kombinacije i odabiremo tip "ULS" što predstavlja krajnje granično stanje

- u dijalogu "Combinations" dodajemo elemente kombinacije opterećenja, opcija "Auto" znači da će faktori biti automatski odabrani prema "prirodi" opterećenja (prirodu opterećenja smo definirali kod stvaranja slučajeva opterećenja) i odabranoj normi (Eurokod)

- ukoliko želimo još kombinacija opterećenja, ponovo idemo na "Manual Combinations" i tipkom "New" stvaramo novu kombinaciju opterećenja i biram da je tipa "SLS" što znači granično stanje uporabivosti

- vidimo da se odabirom "SLS" opcije mijenjaju automatski faktori

- u kombinacije opterećenja je moguće dodati i prethodno definirane kombinacije opterećenja, dakle, možemo imati kombinacije kombinacija

- naknadno mijenjamo naziv druge kombinacije opterećenja preko tipke "Change"

- u tablici "Combinations table" vidimo dvije definirane kombinacije i neke parametre u stupcima

- desni klik na tablicu i preko opcije "Table columns" mijenjamo prezentaciju kombinacija na način da nam prikazuje oznake opterećenja u kombinaciji (uključimo opciju "Case label")

- na kartici "Edit" tablice kombinacija možemo direktno uređivati kombinacije opterećenja (kao i sa svim tablicama u Robot-u, kad je boja pozadine tablice bijela, to znači da je možemo mijenjati)

- mijenjamo faktor uporabnog opterećenja u drugoj kombinaciji u proizvoljni (npr. 0,9) i vidimo promjene u kombinaciji opterećenja

Unable to display content. Adobe Flash is required.
Mirko Jurčević

Mirko Jurčević

Mirko Jurčević dipl.ing.građ.
Autodesk Certified Consulting Specialist
Autodesk Certified Structural Engineering Specialist
BIM manager


Website: www.intelika.hr
Login to post comments