Autodesk 360

Napisao:  Četvrtak, 01 Ožujak 2012 09:13

Autodesk_360

Autodesk 360 je web servis za razmjenu podataka i datoteka. Svaki korisnik koji se registrira raspolaže sa prostorom od 3 GB a ako je prijavljen kao subscription korisnik tada na raspolaganju ima 25 GB. Na Autodesk 360 web servis osim dwg datoteka moguće je postaviti i grupirati po direktorijima sve vrste datoteka (pdf., doc. itd.), no samo se dwg datoteke mogu editirati online.


1.1. PRISTUP AUTODESK 360 SERVISU

Cloud servisu se pristupa preko bilo kojeg Internet preglednika na adresi https://360.autodesk.com

Autodesk Cloud

Za samo postavljanje datoteka i upravljanje njima potrebno je imati korisnički račun koji se vrlo jednostavno može izraditi (kasnije u tekstu ćemo opisati kako korisnici koji nemaju račun mogu skinuti postavljene direktorije). Klikom na „Sign In" otvara nam se prozor preko kojeg se prijavljujemo na naš račun ili ukoliko ga nemamo otvaramo isti.

Autodesk Cloud

Klikom na „Need an Autodesk ID?" otvara nam se prozor u kojem upišemo informacije potrebne za otvaranje korisničkog računa te nakon klika na „Create an Account" stići će nam mail sa potvrdom registracije.

Autodesk Cloud

1.2. AUTODESK 360 SUČELJE

Nakon pristupa otvara nam se sučelje:

Autodesk Cloud

Autodesk Cloud

1.3. POSTAVLJANJE DATOTEKA U AUTODESK 360

Klikom na ikonu „Upload" otvara nam se prozor u kojem biramo datoteke koje želimo postaviti na cloud.

Autodesk Cloud

Nakon odabira svih datoteka koje želimo postaviti kliknemo na „Upload Now".

Autodesk Cloud

Autodesk Cloud

1.4. KREIRANJE DIREKTORIJA NA AUTODESK 360

Klikom na ikonu „New Folder" otvara nam se prozor gdje upisujemo i snimamo ime direktorija.

Autodesk Cloud

Autodesk Cloud

1.5. MOGUĆNOSTI RADA SA DIREKTORIJIMA I DATOTEKAMA

1.5.1. RAD SA DWG DATOTEKOM

Desnim klikom na željenu dwg datoteku pružaju nam se razne opcije:

Autodesk Cloud

Download – snimanje datoteke lokalno na računalo

Edit Online in AutoCAD WS – otvaranje datoteke u AutoCAD WS aplikaciji (online verzija AutoCAD-a) za online editiranje.

Share – dijeljenje datoteke sa suradnicima. Tu nam se pružaju dvije opcije:

Autodesk Cloud

Private Sharing – dijeljenje datoteke sa korisnicima koji posjeduju Autodesk ID.

Odabirom ove opcije otvara nam se prozor u kojem dodajemo e-mailove korisnika s kojima želimo dijeliti određenu datoteku kao i prva svakog korisnika na datoteku (pregled, pregled i skidanje ili pregled, skidanje i editiranje datoteke)

Autodesk Cloud

Nakon što unesemo sve suradnike s kojima želimo dijeliti datoteku i dodijelimo im prava, možemo upisati i poruku, te kliknemo na „Save & Invite".

Autodesk Cloud

Svi suradnici koji su bili na listi dobit će e-mail sa linkom koji ih vodi do datoteke te će je, ovisno o dodijeljenim pravima, moći pregledati, skinuti ili editirati.

Public Sharing – dijeljenje datoteke sa korisnicima koji ne posjeduju Autodesk ID. Ukoliko odaberemo ovu opciju svatko tko dobije link može pregledavati ili skinuti datoteku. Otvara nam se prozor u kojem nam je ispisan link prema datoteci te ga možemo kopirati ili direktno poslati e-mailom.

Autodesk Cloud

Move – premještanje datoteke iz direktorija u direktorij. Odaberemo željeni direktorij i kliknemo „Move the document"

Autodesk Cloud

Rename – promjena imena datoteke.

Upload New Version – postavljanje nove verzije datoteke a stara verzija ostaje sačuvana. Postupak je isti kao i kod klasičnog „uploada".

Versions – pristup svim verzijama datoteke. U ovom izborniku možemo skinuti sve prijašnje verzije datoteke.

Autodesk Cloud

Document Activity – prikaz svih aktivnosti datoteke

Autodesk Cloud

Categories – datoteku možemo pridružiti određenoj kategoriji.

Autodesk Cloud

Delete – brisanje datoteke, ali ne u potpunosti nego se seli u Trash i tek kada ju obrišemo iz Trash-a tada je obrisana sa Cloud-a.

1.5.2. RAD SA OSTALIM DATOTEKOM

Rad sa ostalim datotekama je u potpunosti identičan jedino što nemam opciju online editiranja.

1.5.3. RAD SA DIREKTORIJIMA

Desnim klikom na direktorij nude nam se opcije:

Autodesk Cloud

New Subfolder – kreiranje novog poddirektorija.

Share – postupak je identičan kao i kod datoteka. Jedino je važno napomenuti da ukoliko suradnik želi postaviti datoteku u naš dijeljeni direktori mora imati Autodesk ID.

Rename – promjena imena direktorija.

Folder Details – detalji direktorija.

Autodesk Cloud

Folder Activity – prikaz svih aktivnosti datoteke

Autodesk Cloud

Categories – direktorij također možemo pridružiti određenoj kategoriji.

Delete – brisanje direktorija, ali ne u potpunosti nego se seli u Trash i tek kada ga obrišemo iz Trash-a tada je obrisan sa Cloud-a.


Autodesk Cloud priručnik
Preuzmite Autodesk Cloud priručnik
(PDF)


Hrvoje Katić
Autodesk Certified Consulting Specialist
CAD Manager
Website: www.intelika.hr
Login to post comments