Greška

Korištenje Worksharing-a u Autodesk Revit-u

Napisao:  Ponedjeljak, 01 Kolovoz 2011 11:11

Nakon što smo definirali worksets-e možemo krenut sa korištenjem Worksharinga. U izborniku Collaborate -> Worksets nam se otvara prozor u kojem smo kreirali i definirali naše worksetove. Svaki workset ima sljedeće opcije:

Editable – prikazuje koje worksetove možete editirati ovisno da li ste vlasnici workseta ili ste ga posudili. Opcija Editable može biti označena kao „No" iako smo vlasnici workseta jer smo ga posudili drugom suradniku.

Owner – tko je trenutni vlasnik workseta

Borrowers – tko je privremeno posudio workset u slučaju manjih izmjena

Opened – koji workset je otvoren odnosno učitan u vaš projekt. Praktična opcija ako želite ubrzati rad na slabijim računalima isključujući worksetove koji vam ne trebaju.

Visible in views – početna postavka vidljivost worksetsa u pogledima. Kasnije se u određenim pogledima preko visibility graphics opcije mogu vizualno isključiti worksets-i.

Vrlo korisna opcija je „Gray Inactive Workset Graphics" kojim u pogledu zasivimo sve worksetse koji nisu aktivni pa na taj način imamo bolji pregleda elemenata.

Prilikom rada u worksharing okruženju bitno je shvatiti princip rada sa worksetsima. Da bismo mogli upravljati elementima u određenom worksetu potrebno je da budemo vlasnici tog workseta ili barem da ga privremeno posudimo. Na taj način se ne može dogoditi da istovremeno na istom elementu radi više suradnika. U slučaju kada bi bilo moguće da više suradnika istovremeno uređuje isti element, prilikom snimanja promjena u projektu rad suradnika koji su prethodno snimili svoje promjene bi bio izbrisan.

worksharing-07 Nakon što smo definirali worksetove, a već imamo modeliran objekt, potrebno je njegove elemente prebaciti u pripadajuće worksetove. Selektiramo elemente koristeći se filterima i opcijom „Select All Instances" i u njihovim postavkama (Properties) odredimo kojem worksetu ti elementi pripadaju.

worksharing-08
Kada smo svim elementima odredili pravilne worksetove možemo spremiti promjene. Da bi te promjene bile vidljive i drugim suradnicima potrebno je našu lokal datoteku sinkronizirati sa centralnom koristeći opciju Synchronize. Imamo dvije mogućnosti sinkronizacije. „Synchronize Now" i „Synchronize and Modify Settings" kojom osim sinkronizacije možemo podesiti opcije kao što su: putanja (lokacija) centralne datoteke, Compact Central Model kojom smanjujemo veličinu centralne datoteke i ubrzavamo daljnji rad, te opcija da prije i nakon sinkronizacije automatski sačuvamo lokalnu datoteku. U tabu Collaborate uz opciju Synchronize and Modify Settings imamo opciju Reload Latest kojom učitavamo promjene suradnika ako su sinkronizirali svoju lokalnu datoteku sa centralnom, dok promjene na našoj lokalnoj datoteci još ne želimo poslati.

worksharing-09
Od sad na dalje kada nam je uključena Worksharing opcija prije kreiranja svakog novog elementa potrebno je provjeriti da li radimo u pravilnom worksetu i da li smo vlasnici tog workseta. Aktivni workset nam je prikazan na dnu ekrana, a odmah pored njega se nalazi „Editing Requests" prikaz traženih dozvola za posuđivanje worksetova između suradnika.

worksharing-10
Ukoliko želimo uređivati element koji se nalazi u worksetu a nemamo ga prava uređivati možemo poslati zahtjev za privremenu posudbu elementa ili cijelog workseta.

Proces posudbe elementa ili workseta:

Označimo element koji želimo uređivatii ako nemamo prava desnim klikom na element odaberemo opciju „Make Worksets Editable" ili „Make Elements Editable", ovisno o potrebama editiranja.

worksharing-11
worksharing-12
Suradniku se instantno pojavljuje poruka sa zahtjevom za posudbu elementa ili workseta. Klikom na poruku suradnik ima mogućnost pogledati koji element treba posuditi te odabrato opciju da li dozvoljava posudbu ili ne.

worksharing-13
worksharing-14
worksharing-15
Sljedeća vrlo bitna opcija je „Relinquish". Naime, sve dok smo vlasnici elemenata ili ,worksetsa, drugi suradnici ne mogu raditi na tim elementima. U praksi se pokazalo da je najbolje „otpustiti" sve elemente kojima smo vlasnici svaki put kad se udaljavamo sa računala (pauza, sastanak, kraj radnog vremena i dr.) Vrlo je frustrirajuće ako zadržite sve elemente i odete recimo na par dana. U tom slučaju suradnici moraju nekako doći na vaše računalo, otpustiti elemente i worksets da bi mogli dalje raditi. U uredima gdje je svako računalo zaštićeno korisničkom šifrom to predstavlja dodatne probleme i gubitak vremena.

Dakle svaki puta kada završavate sa radom u Revit –u priliko gašenja računala osim upita o sinkronizaciji projekta imati ćete opciju da li želite otpustiti (Relinquish) elemente i worksetse. Ovijek odaberite „Relinquish elements and worksets" osim ako stvarno imate dobar razlog da držite neke elemente zaključane.

worksharing-16

Ivan Cigrovski, mag.ing.geoing.
Autodesk Certified Consulting Specialist
BIM manager
Website: www.intelika.hr

Zadnje od

Povezani sadržaj (po tagu)

nazad na vrh